Trobadors i/y Trovadores

¡Y aquí tenéis el primer post bilingüe de elaberintodemarte!

I aquí teniu el primer post bilingüe d’elaberintodemarte!

En castellano y… i també en català. ¡Disfrutadlo! Gaudiu-ne!

 

 

Els trobadors erene poetes medievals que van escriure amb una llengua anomenada provençal i modernament occità. Encara que la seva obra va unida a una època, a una societat i a una cultura molt concretes, la seva lírica no ha perdut bellesa ni força u ga exercit una notable influència en la cultura occidental des dels seus inicis, a finals del segle XI, fins a l’actualitat.

Los trovadores eran poetas medievales que escribieron en una lengua llamada provenzal y modernamente occitano. Aunque su obra va unida a una época, a una sociedad y a una cultura muy concretas, su lírica no ha perdido belleza ni fuerza y ha ejercido una cotable influencia en la cultura occidental des de sus inicios, a finales del siglo XI, hasta la actualidad.

 

Els trobadors també componien la melodia de les seves cançons, així que a més dels coneixements literaris i retòrics havien de dominar l¡art de la composició musical, el que exigia una formació determinada, que es donava en el cicle d’ensenyances superiors o quadrivium. Aquests poetes.músics van aparèixer a la França del Midi i la seva lírica s’estengué per Catalunya, per les corts de Castella, Lleó, Navarra i per les del nord d’Utàlia, de França i de l’Anglaterra anglonormanda.

Los trovadores también componían la melodía de sus canciones, así que a más de los conocimientos literarios y retóricos tenían que dominar el arte de la composición musical, el cual exigía una formación determinada, que se daba en el ciclo de enseñanzas superiores o quadrivium. Estos poetas-músicos aparecieron en la Francia del Midi y su lírica se extendió por Cataluña, por las cortes de Castilla, León, Navarra y por el norte de Italia, de Francia y de la Inglaterra anglonormanda.

 

Les composicions més antigues recollides en els cançoners provençals són de Guilhem de Peitieu, compte de Poitiers i duc d’Aquitània. Altres trobadors occitans importants van ser: Jaufré Rudel, Marcabrú, Bernat de Ventadorm, Bertran de Born i Giraut de Bornelh. A Catalunya van destacar Guillem de Berguedà, Huguet de Mataplana, Guillem de Cabestany i Cerberí de Girona.

Las composiciones más antiguas recogidas en los cancioneros provenzales son de Ghilhem de Peitieu, conde de Poitiers y duque de Aquitania. Otros trovadores occitanos importantes fueron: Jaufré Rudel, Marcabrú, Bernat de Ventadorm, Bertran de Born y Giraut de Bornelh. En Cataluña detacaron Guillem de Berguedà, Huguet de Mataplana, Guillem de Cabestany y Cerverí de Girona.

 

Marta Borràs Ollé, enero de 2011

 

Però es recorda poc que també hi hagué dones trobadores (trobairitz en occità) que van viure i escriure als voltants dels segles XII i XIII al sud de França. En la propera entrada d’elaberintodemarte parlaré sobre aquestes poetesses medievals oblidades pel món de la cultura fins a la dècada dels anys setanta dels selge passat.

Pero se recuerda poco que también hubo mujeres trovadoras (trobairitz en occitano) que vivieron y escribieron alrededor de los siglos XII y XIII en el sur de Francia. En la próxima entrada de elaberintodemarte hablaré sobre estas poetisas medievales olvidadas por el mundo de la cultura hasta la década de los años setenta del siglo pasado.

Espero que us hagi agradat aquesta primera entrada bilingüe! Ens veiem en la propera cantonada d’elaberintodemarte!

¡Espero que os haya gistado esta primera entrada bilingüe! ¡Nos vemos en la próxima esquina de elaberintodemarte!

Martae, 17-7-2013

Anuncios